Salari Mínim Interprofessional de 2019

Amb motiu de l'aprovació del nou Salari Mínim Interprofessional de 2019 segons el Reial Decret 1462/2018, l'SMI s'incrementa fins a 900 € (1.050 € amb les pagues prorratejades), amb un còmput anual de 12.600 €.

Contractes de formació

Pels treballadors amb contracte de formació vigents, en el cas que el seu salari sigui inferior al nou SMI, el salari quedarà afectat des de la nòmina del mes de gener amb la següent proporció:

Contractes de formació inicials de 1r any (75% de la jornada)

787,50 € / mes (12 pagues) o 9.450 € / any.

Contractes de formació 2n o 3r any (85% de la jornada)

892,50 € / mes (12 pagues) o 10.710 € / any.

No dubtis en contactar amb mi si tens alguna consulta.