Assessoria laboral a Terrassa

Ubicats a Terrassa

Assessoria laboral especialitzada en PIMES

Una de les especialitzacions que Assessoria Folch ofereix és la de l'assessoria laboral per a petites i mitjanes empreses. Els gestionem les nòmines, Seguretat Social, deduccions d'IRPF i tot el que la seva activitat requereixi tant si està constituït com a empresa com si és autònom.

Confii en nosaltres.

Assessorament laboral

PIMES i autònoms

A través dels nostres professionals i amb un assessorament personal, rigorós i objectiu, li oferim la major cobertura en serveis laborals, tràmits amb les administracions públiques i organismes oficials.

Servei de gestió per a empreses
Servei de gestió per a autònoms

La meva màxima és : no et
preocupis, és feina nostra

Montse - Àrea laboral
Professionals que vetllen pel seu negoci

Gestió Laboral

A continuació li detallem algun dels tràmits que els hi podem gestionar :

  • Confecció de nòmines
  • Generació transferència bancària
  • Alta empreses a la Seguretat Social
  • Afiliació treballadors Seguretat Social
  • Generació informes mèdics per malaltia o accident
  • Assegurances Socials
  • Generació impostos Agència Tributària (IRPF estatal i diputacions forals)
  • Afiliació Treballadors Autònoms
  • Gestió de règims de cotització especials (Agraris, artistes, funcionaris, ...)
  • Càlcul de Pensions: jubilació, viduïtat, orfandat.