Al maig serà obligatori registrar l'horari laboral de tots els treballadors

Registre d'Horari Diari

Amb la publicació el passat 12 de març del Reial decret llei 8/2019, es van posar novament sobre la taula les mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, i en concret la posada en marxa del Registre diari d'entrades i sortides de la jornada de treball destaca entre totes les mesures en entrar en vigor a partir del pròxim dia 12 de maig. A ulls del Govern, la implementació del Registre obligatori de jornada de treball respon al fet que, el 35% de les denúncies d'incompliments empresarials en relacions laborals que rep la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan relacionades amb el temps de la jornada de treball.

Obligatorietat

En aquest sentit les empreses hauran d'assegurar el registre diari de jornada, inclòs l'horari d'inici i culminació de la jornada laboral de cada treballador, sense que per això es vegi perjudicada la flexibilitat horària acordada en la negociació col·lectiva o de la mà de la pròpia empresa i els seus treballadors. Així mateix, l'empresa tindrà l'obligació d'emmagatzemar els registres de la jornada laboral durant quatre anys i tenir-los a la sencera disposició dels propis treballadors, els seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Sancions

Incomplir amb aquestes normatives podria sancionar-se amb una multa entre 626 i els 6.250 euros, segons la gravetat de l'incompliment.

Prepara't amb el suport d'un bon Programari de Registre d'Horari

La millor decisió que les empreses poden prendre davant la imminent posada en marxa d'aquesta mesura és implementar un programari que sigui realment eficaç i fàcil d'usar. Un bon programari de gestió de registre d'horari laboral facilita l'enutjosa tasca de registrar les hores, mentre garanteix la productivitat de les empreses, disminueix els costos i possibilita que es compleixi amb la Llei. En permetre que els treballadors es registrin des de diferents dispositius, com el mòbil, l'ordinador o un quiosc en l'entrada del centre de treball, aquesta eina s'adapta a les noves necessitats de les empreses i els seus treballadors. Per a qualsevol consulta, no dubti posar-se en contacte amb nosaltres.